admin-ajax (35)

Shërbimet

Shërbimet

Ndërtoni faqen më të mirë të mundshme në internet

Marketingu Lokal​

Ne ofrojmë një gjërësi të shërbimeve të marketingut lokal.

Video Marketing

Keni nevojë për shërbime te video marketingu? Na telefononi.

Ndërtimi i Citimeve​

Citimet janë shumë të rëndësishme për marketingun lokal.

Ndërtimi i Lidhjeve

Jo lidhje të padëshiruar. Ndërtim cilësor i lidhjeve!

Optimizimi SEO

Ne kujdesemi për faktorët e optimizimit të SEO të faqes suaj të internetit.

Më Shumë Klientë

Misioni ynë është t'ju sjellim më shumë klientë.

0 +

Klientë të lumtur

0 +

Projekte të përfunduara

0 +

Ekipi profesional

BRENDET TONA

  • MOVA DIGITAL
  • MOVA LABS
  • MOVA ACCOUNTING
  • DREISCHRITTE.AT

Digital Strategy

Ne fillojmë çdo projekt të ri të dizajnit dixhital me një fazë zbulimi të thellë për t'u zhytur në biznesin tuaj. Rezultati është një strategji marke e bërë me porosi që vepron si një dritë udhëzuese për markën tuaj në të gjithë komunikimin e ardhshëm.

Social Media Marketing

Ekipi ynë i marketingut të mediave sociale është i specializuar në hartimin e strategjive të provuara dhe të testuara që japin rezultate. Qasja jonë do ta vendosë markën tuaj në krye të të gjitha rrjeteve kryesore sociale.

Web Design & Development

Zhvillojm faqe interneti që ndjekin tendencat më të fundit dhe përdorin avancimet më të reja teknologjike për klientët tanë. Ne krijojmë rezultate të klasit botëror për markat dhe njerëzit përmes dizajnit, përmbajtjes, përvojës së përdoruesit dhe teknologjisë.

App Development

Ne fillojmë me një prototip dhe ndërtojmë rrugën tonë drejt një platforme që është specifike për qëllimet tuaja të biznesit dhe nevojat teknike. Ekipi ynë i zhvillimit të uebit do të punojë me ju në çdo hap të rrugës për të ndërtuar shumë funksionale

Branding

Një markë e spikatur do t'ju japë përparësinë në mjedisin e sotëm shumë konkurrues. Ne krijojmë marka vizualisht mahnitëse që pasqyrojnë thelbin e asaj që e bën markën tuaj unike.

Design

Më shumë nuk është gjithmonë më mirë. Në mjedisin e sotëm të zhurmshëm, ekipi ynë i dizajnit thekson thjeshtësinë në prodhimin e modeleve të fuqishme që do të mbeten në mendjen e konsumatorëve tuaj për muaj të tërë pas ekspozimit fillestar.

Digital Strategy

Ne fillojmë çdo projekt të ri të dizajnit dixhital me një fazë zbulimi të thellë për t'u zhytur në biznesin tuaj. Rezultati është një strategji marke e bërë me porosi që vepron si një dritë udhëzuese për markën tuaj në të gjithë komunikimin e ardhshëm.

Social Media Marketing

Ekipi ynë i marketingut të mediave sociale është i specializuar në hartimin e strategjive të provuara dhe të testuara që japin rezultate. Qasja jonë do ta vendosë markën tuaj në krye të të gjitha rrjeteve kryesore sociale.

Web Design & Development

Zhvillojm faqe interneti që ndjekin tendencat më të fundit dhe përdorin avancimet më të reja teknologjike për klientët tanë. Ne krijojmë rezultate të klasit botëror për markat dhe njerëzit përmes dizajnit, përmbajtjes, përvojës së përdoruesit dhe teknologjisë.

App Development

Ne fillojmë me një prototip dhe ndërtojmë rrugën tonë drejt një platforme që është specifike për qëllimet tuaja të biznesit dhe nevojat teknike. Ekipi ynë i zhvillimit të uebit do të punojë me ju në çdo hap të rrugës për të ndërtuar shumë funksionale

Branding

Një markë e spikatur do t'ju japë përparësinë në mjedisin e sotëm shumë konkurrues. Ne krijojmë marka vizualisht mahnitëse që pasqyrojnë thelbin e asaj që e bën markën tuaj unike.

Design

Më shumë nuk është gjithmonë më mirë. Në mjedisin e sotëm të zhurmshëm, ekipi ynë i dizajnit thekson thjeshtësinë në prodhimin e modeleve të fuqishme që do të mbeten në mendjen e konsumatorëve tuaj për muaj të tërë pas ekspozimit fillestar.

Programim

Planifikimin e souftverit dhe hardverit Dizajnimin dhe krijimin e aplikacioneve Programet e shkrimit Përditësimin dhe zgjerimin e programit ekzistues

Dizajn Grafik

Çka është dizajni grafik dhe 3 pikat kryesore të saj. Çka është Brand Identity (Marka e një Kompanie). Dallimi dhe përdorimi i ngjyrave (CMYK, RGB, PANTONE). etj.

Matematik

Përmes zgjidhjes së problemeve nxënësit kuptojnë ndjenjën e fuqisë së matematikës që e rrethon. Zgjidhja e problemeve është pjesë konsistence e secilës pjesë të fushës së Matematikës.

English Through Life

Jetën e përditshme, Jetën shkollore , Jetën personale dhe shoqërore, Botën rreth nesh , Botën e komunikimit.

3D MODELING / 3D PRINTIM

Njihuni dhe edukoni studentët rreth komponentëve të një printeri 3D, si të përdorni një printer 3D, përgatitjen dhe krijimin e skedarëve për të printuar dhe dizajnimin e objekteve që do të printohen.

UI/UX

Njohjen e bazave të UI/UXCka është UI/UX dhe 3 pikat kryesore të saj.Mjetet standarde në industri dhe dorëzimet specifike të UI/UX.Prezantimin efektiv të UI/UX.Dizajnimi i webfaqeve.Parimet UI/UX.etj

Programim

Planifikimin e souftverit dhe hardverit Dizajnimin dhe krijimin e aplikacioneve Programet e shkrimit Përditësimin dhe zgjerimin e programit ekzistues

Dizajn Grafik

Çka është dizajni grafik dhe 3 pikat kryesore të saj. Çka është Brand Identity (Marka e një Kompanie). Dallimi dhe përdorimi i ngjyrave (CMYK, RGB, PANTONE). etj.

Matematik

Përmes zgjidhjes së problemeve nxënësit kuptojnë ndjenjën e fuqisë së matematikës që e rrethon. Zgjidhja e problemeve është pjesë konsistence e secilës pjesë të fushës së Matematikës.

English Through Life

Jetën e përditshme, Jetën shkollore , Jetën personale dhe shoqërore, Botën rreth nesh , Botën e komunikimit.

3D Modelim Printim

Njihuni dhe edukoni studentët rreth komponentëve të një printeri 3D, si të përdorni një printer 3D, përgatitjen dhe krijimin e skedarëve për të printuar dhe dizajnimin e objekteve që do të printohen.

UI/UX

Njohjen e bazave të UI/UXCka është UI/UX dhe 3 pikat kryesore të saj.Mjetet standarde në industri dhe dorëzimet specifike të UI/UX.Prezantimin efektiv të UI/UX.Dizajnimi i webfaqeve.Parimet UI/UX.etj

Regjistrimi I Biznesit të Ri

Biznes individual, Ortakëria e përgjithshme, Partneritet, Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara (L.L.C), Shoqëritë Aksionare (J.S.C.), Kompani e huaj, Ndërmarrjet shoqërore, Ndërmarrjet publike, Kooperativat bujqësore.

Ndryshimet në Biznes

Ndryshoni emrin e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, Ndryshoni adresën e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, Ndryshoni llojin e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, për më shumë na kontaktoni.

Kërkesë për Mbyllje të Biznesit

Mbyllja e një biznesi individual ose një shoqërie kolektive, Shpërbërja e korporatave, Shpërbërja e degës në Kosovë.

Kontabiliteti I Përgjithshëm

A/P, A/R, Shlyerja, Plani Kontabël, Hyrja e të Dhënave - Faturat, Parashikimi i Shpenzimeve, Buxhetimi, Raportet - P&L BSH sipas Krahasimit, Të Hollat, Librave

Deklarata Tatimore

Tatimi mbi të Ardhurat Personale - Wm, Kontributi Pensioni - CM, TVSH - TV, 1/2/3/4 Deklaratat e Tremujorit (QL / QS / IL / IS), CD / PD, Taksat E Qirave (WR / IR), Raportet Financiale, P&L , Kapitali, Bilanci - Rrjedhja E Parave

Këshilltar Tatimor

Ligji i Procedurës dhe Administratës, Ligji për Tatimin mbi të Ardhurat Personale, Ligji për TVSH, Tatimi mbi të Drejtën e Korporatave, Dispozita Administrimi për TACX -TAXP- TVSH - PA

Regjistrimi I Biznesit

Biznes individual, Ortakëria e përgjithshme, Partneritet, Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara (L.L.C), Shoqëritë Aksionare (J.S.C.), Kompani e huaj, Ndërmarrjet shoqërore, Ndërmarrjet publike, Kooperativat bujqësore.

Ndryshimet në Biznes

Ndryshoni emrin e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, Ndryshoni adresën e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, Ndryshoni llojin e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, për më shumë na kontaktoni.

Mbyllje të Biznesit

Mbyllja e një biznesi individual ose një shoqërie kolektive, Shpërbërja e korporatave, Shpërbërja e degës në Kosovë.

Kontabiliteti

A/P, A/R, Shlyerja, Plani Kontabël, Hyrja e të Dhënave - Faturat, Parashikimi i Shpenzimeve, Buxhetimi, Raportet - P&L BSH sipas Krahasimit, Të Hollat, Librave

Deklarata Tatimore

Tatimi mbi të Ardhurat Personale - Wm, Kontributi Pensioni - CM, TVSH - TV, 1/2/3/4 Deklaratat e Tremujorit (QL / QS / IL / IS), CD / PD, Taksat E Qirave (WR / IR), Raportet Financiale, P&L , Kapitali, Bilanci - Rrjedhja E Parave

Këshilltar Tatimor

Ligji i Procedurës dhe Administratës, Ligji për Tatimin mbi të Ardhurat Personale, Ligji për TVSH, Tatimi mbi të Drejtën e Korporatave, Dispozita Administrimi për TACX -TAXP- TVSH - PA

Skanim virtual 3D

Skanimi virtual 3D ofron një pamje gjithëpërfshirëse dhe të plotë të pronës suaj brenda.

Pamje 3D

Pavarësisht nëse keni një dyqan, një restorant ose një dhomë hoteli, klientët kanë një pamje të gjithë hapësirës dhe ndjenjën reale të hapësirës suaj.

CoreVR – Realiteti Virtual

CoreVR i transformon hapësirat tuaja ekzistuese 3D në përvoja të botës reale!

Etiketat në skanimet 3D

Etiketat janë një mënyrë e shkëlqyer për të shtuar detaje dhe kontekst shtesë në një dhomë.

Matjet e dhomës 3D

Me funksionin e ri të matjes, mund të matni çdo aspekt të hapësirës tuaj virtuale.

Dreischritte™ Point Cloud Pack

Paketa me tre hapa Point Cloud është një grup asetesh të shkarkueshme dhe të eksportueshme të krijuara nga të dhënat e skanimit 3D.

Skanim virtual 3D

Skanimi virtual 3D ofron një pamje gjithëpërfshirëse dhe të plotë të pronës suaj brenda.

Pamje 3D

Pavarësisht nëse keni një dyqan, një restorant ose një dhomë hoteli, klientët kanë një pamje të gjithë hapësirës dhe ndjenjën reale të hapësirës suaj.

CoreVR

CoreVR i transformon hapësirat tuaja ekzistuese 3D në përvoja të botës reale!

Etiketat në 3D

Etiketat janë një mënyrë e shkëlqyer për të shtuar detaje dhe kontekst shtesë në një dhomë.

Matjet e dhomës 3D

Me funksionin e ri të matjes, mund të matni çdo aspekt të hapësirës tuaj virtuale.

Point Cloud Pack

Paketa me tre hapa Point Cloud është një grup asetesh të shkarkueshme dhe të eksportueshme të krijuara nga të dhënat e skanimit 3D.

Puna flet vetë, gjeje projektin relevant per iden tënde edhe na kontakto!

BRENDET TONA

  • MOVA DIGITAL
  • MOVA LABS
  • MOVA ACCOUNTING
  • DREISCHRITTE.AT

Digital Strategy

Ne fillojmë çdo projekt të ri të dizajnit dixhital me një fazë zbulimi të thellë për t'u zhytur në biznesin tuaj. Rezultati është një strategji marke e bërë me porosi që vepron si një dritë udhëzuese për markën tuaj në të gjithë komunikimin e ardhshëm.

Social Media Marketing

Ekipi ynë i marketingut të mediave sociale është i specializuar në hartimin e strategjive të provuara dhe të testuara që japin rezultate. Qasja jonë do ta vendosë markën tuaj në krye të të gjitha rrjeteve kryesore sociale.

Web Design & Development

Zhvillojm faqe interneti që ndjekin tendencat më të fundit dhe përdorin avancimet më të reja teknologjike për klientët tanë. Ne krijojmë rezultate të klasit botëror për markat dhe njerëzit përmes dizajnit, përmbajtjes, përvojës së përdoruesit dhe teknologjisë.

App Development

Ne fillojmë me një prototip dhe ndërtojmë rrugën tonë drejt një platforme që është specifike për qëllimet tuaja të biznesit dhe nevojat teknike. Ekipi ynë i zhvillimit të uebit do të punojë me ju në çdo hap të rrugës për të ndërtuar shumë funksionale

Branding

Një markë e spikatur do t'ju japë përparësinë në mjedisin e sotëm shumë konkurrues. Ne krijojmë marka vizualisht mahnitëse që pasqyrojnë thelbin e asaj që e bën markën tuaj unike.

Design

Më shumë nuk është gjithmonë më mirë. Në mjedisin e sotëm të zhurmshëm, ekipi ynë i dizajnit thekson thjeshtësinë në prodhimin e modeleve të fuqishme që do të mbeten në mendjen e konsumatorëve tuaj për muaj të tërë pas ekspozimit fillestar.

Digital Strategy

Ne fillojmë çdo projekt të ri të dizajnit dixhital me një fazë zbulimi të thellë për t'u zhytur në biznesin tuaj. Rezultati është një strategji marke e bërë me porosi që vepron si një dritë udhëzuese për markën tuaj në të gjithë komunikimin e ardhshëm.

Social Media Marketing

Ekipi ynë i marketingut të mediave sociale është i specializuar në hartimin e strategjive të provuara dhe të testuara që japin rezultate. Qasja jonë do ta vendosë markën tuaj në krye të të gjitha rrjeteve kryesore sociale.

Web Design & Development

Zhvillojm faqe interneti që ndjekin tendencat më të fundit dhe përdorin avancimet më të reja teknologjike për klientët tanë. Ne krijojmë rezultate të klasit botëror për markat dhe njerëzit përmes dizajnit, përmbajtjes, përvojës së përdoruesit dhe teknologjisë.

App Development

Ne fillojmë me një prototip dhe ndërtojmë rrugën tonë drejt një platforme që është specifike për qëllimet tuaja të biznesit dhe nevojat teknike. Ekipi ynë i zhvillimit të uebit do të punojë me ju në çdo hap të rrugës për të ndërtuar shumë funksionale

Branding

Një markë e spikatur do t'ju japë përparësinë në mjedisin e sotëm shumë konkurrues. Ne krijojmë marka vizualisht mahnitëse që pasqyrojnë thelbin e asaj që e bën markën tuaj unike.

Design

Më shumë nuk është gjithmonë më mirë. Në mjedisin e sotëm të zhurmshëm, ekipi ynë i dizajnit thekson thjeshtësinë në prodhimin e modeleve të fuqishme që do të mbeten në mendjen e konsumatorëve tuaj për muaj të tërë pas ekspozimit fillestar.

Programim

Planifikimin e souftverit dhe hardverit Dizajnimin dhe krijimin e aplikacioneve Programet e shkrimit Përditësimin dhe zgjerimin e programit ekzistues

Dizajn Grafik

Çka është dizajni grafik dhe 3 pikat kryesore të saj. Çka është Brand Identity (Marka e një Kompanie). Dallimi dhe përdorimi i ngjyrave (CMYK, RGB, PANTONE). etj.

Matematik

Përmes zgjidhjes së problemeve nxënësit kuptojnë ndjenjën e fuqisë së matematikës që e rrethon. Zgjidhja e problemeve është pjesë konsistence e secilës pjesë të fushës së Matematikës.

English Through Life

Jetën e përditshme, Jetën shkollore , Jetën personale dhe shoqërore, Botën rreth nesh , Botën e komunikimit.

3D MODELING / 3D PRINTIM

Njihuni dhe edukoni studentët rreth komponentëve të një printeri 3D, si të përdorni një printer 3D, përgatitjen dhe krijimin e skedarëve për të printuar dhe dizajnimin e objekteve që do të printohen.

UI/UX

Njohjen e bazave të UI/UXCka është UI/UX dhe 3 pikat kryesore të saj.Mjetet standarde në industri dhe dorëzimet specifike të UI/UX.Prezantimin efektiv të UI/UX.Dizajnimi i webfaqeve.Parimet UI/UX.etj

Programim

Planifikimin e souftverit dhe hardverit Dizajnimin dhe krijimin e aplikacioneve Programet e shkrimit Përditësimin dhe zgjerimin e programit ekzistues

Dizajn Grafik

Çka është dizajni grafik dhe 3 pikat kryesore të saj. Çka është Brand Identity (Marka e një Kompanie). Dallimi dhe përdorimi i ngjyrave (CMYK, RGB, PANTONE). etj.

Matematik

Përmes zgjidhjes së problemeve nxënësit kuptojnë ndjenjën e fuqisë së matematikës që e rrethon. Zgjidhja e problemeve është pjesë konsistence e secilës pjesë të fushës së Matematikës.

English Through Life

Jetën e përditshme, Jetën shkollore , Jetën personale dhe shoqërore, Botën rreth nesh , Botën e komunikimit.

3D Modelim Printim

Njihuni dhe edukoni studentët rreth komponentëve të një printeri 3D, si të përdorni një printer 3D, përgatitjen dhe krijimin e skedarëve për të printuar dhe dizajnimin e objekteve që do të printohen.

UI/UX

Njohjen e bazave të UI/UXCka është UI/UX dhe 3 pikat kryesore të saj.Mjetet standarde në industri dhe dorëzimet specifike të UI/UX.Prezantimin efektiv të UI/UX.Dizajnimi i webfaqeve.Parimet UI/UX.etj

Regjistrimi I Biznesit të Ri

Biznes individual, Ortakëria e përgjithshme, Partneritet, Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara (L.L.C), Shoqëritë Aksionare (J.S.C.), Kompani e huaj, Ndërmarrjet shoqërore, Ndërmarrjet publike, Kooperativat bujqësore.

Ndryshimet në Biznes

Ndryshoni emrin e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, Ndryshoni adresën e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, Ndryshoni llojin e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, për më shumë na kontaktoni.

Kërkesë për Mbyllje të Biznesit

Mbyllja e një biznesi individual ose një shoqërie kolektive, Shpërbërja e korporatave, Shpërbërja e degës në Kosovë.

Kontabiliteti I Përgjithshëm

A/P, A/R, Shlyerja, Plani Kontabël, Hyrja e të Dhënave - Faturat, Parashikimi i Shpenzimeve, Buxhetimi, Raportet - P&L BSH sipas Krahasimit, Të Hollat, Librave

Deklarata Tatimore

Tatimi mbi të Ardhurat Personale - Wm, Kontributi Pensioni - CM, TVSH - TV, 1/2/3/4 Deklaratat e Tremujorit (QL / QS / IL / IS), CD / PD, Taksat E Qirave (WR / IR), Raportet Financiale, P&L , Kapitali, Bilanci - Rrjedhja E Parave

Këshilltar Tatimor

Ligji i Procedurës dhe Administratës, Ligji për Tatimin mbi të Ardhurat Personale, Ligji për TVSH, Tatimi mbi të Drejtën e Korporatave, Dispozita Administrimi për TACX -TAXP- TVSH - PA

Regjistrimi I Biznesit

Biznes individual, Ortakëria e përgjithshme, Partneritet, Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara (L.L.C), Shoqëritë Aksionare (J.S.C.), Kompani e huaj, Ndërmarrjet shoqërore, Ndërmarrjet publike, Kooperativat bujqësore.

Ndryshimet në Biznes

Ndryshoni emrin e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, Ndryshoni adresën e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, Ndryshoni llojin e një biznesi individual dhe një partneriteti të përgjithshëm, për më shumë na kontaktoni.

Mbyllje të Biznesit

Mbyllja e një biznesi individual ose një shoqërie kolektive, Shpërbërja e korporatave, Shpërbërja e degës në Kosovë.

Kontabiliteti

A/P, A/R, Shlyerja, Plani Kontabël, Hyrja e të Dhënave - Faturat, Parashikimi i Shpenzimeve, Buxhetimi, Raportet - P&L BSH sipas Krahasimit, Të Hollat, Librave

Deklarata Tatimore

Tatimi mbi të Ardhurat Personale - Wm, Kontributi Pensioni - CM, TVSH - TV, 1/2/3/4 Deklaratat e Tremujorit (QL / QS / IL / IS), CD / PD, Taksat E Qirave (WR / IR), Raportet Financiale, P&L , Kapitali, Bilanci - Rrjedhja E Parave

Këshilltar Tatimor

Ligji i Procedurës dhe Administratës, Ligji për Tatimin mbi të Ardhurat Personale, Ligji për TVSH, Tatimi mbi të Drejtën e Korporatave, Dispozita Administrimi për TACX -TAXP- TVSH - PA

Skanim virtual 3D

Skanimi virtual 3D ofron një pamje gjithëpërfshirëse dhe të plotë të pronës suaj brenda.

Pamje 3D

Pavarësisht nëse keni një dyqan, një restorant ose një dhomë hoteli, klientët kanë një pamje të gjithë hapësirës dhe ndjenjën reale të hapësirës suaj.

CoreVR – Realiteti Virtual

CoreVR i transformon hapësirat tuaja ekzistuese 3D në përvoja të botës reale!

Etiketat në skanimet 3D

Etiketat janë një mënyrë e shkëlqyer për të shtuar detaje dhe kontekst shtesë në një dhomë.

Matjet e dhomës 3D

Me funksionin e ri të matjes, mund të matni çdo aspekt të hapësirës tuaj virtuale.

Dreischritte™ Point Cloud Pack

Paketa me tre hapa Point Cloud është një grup asetesh të shkarkueshme dhe të eksportueshme të krijuara nga të dhënat e skanimit 3D.

Skanim virtual 3D

Skanimi virtual 3D ofron një pamje gjithëpërfshirëse dhe të plotë të pronës suaj brenda.

Pamje 3D

Pavarësisht nëse keni një dyqan, një restorant ose një dhomë hoteli, klientët kanë një pamje të gjithë hapësirës dhe ndjenjën reale të hapësirës suaj.

CoreVR

CoreVR i transformon hapësirat tuaja ekzistuese 3D në përvoja të botës reale!

Etiketat në 3D

Etiketat janë një mënyrë e shkëlqyer për të shtuar detaje dhe kontekst shtesë në një dhomë.

Matjet e dhomës 3D

Me funksionin e ri të matjes, mund të matni çdo aspekt të hapësirës tuaj virtuale.

Point Cloud Pack

Paketa me tre hapa Point Cloud është një grup asetesh të shkarkueshme dhe të eksportueshme të krijuara nga të dhënat e skanimit 3D.

Puna flet vetë, gjeje projektin relevant per iden tënde edhe na kontakto!

Gjeni idenë e projektit tuaj