admin-ajax (35)

MOVA Academy

MOVA Academy

Programim

Planifikimin e souftverit dhe hardverit Dizajnimin dhe krijimin e aplikacioneve Programet e shkrimit Përditësimin dhe zgjerimin e programit ekzistues

Dizajn Grafik

Çka është dizajni grafik dhe 3 pikat kryesore të saj. Çka është Brand Identity (Marka e një Kompanie). Dallimi dhe përdorimi i ngjyrave (CMYK, RGB, PANTONE). etj.

Matematik

Përmes zgjidhjes së problemeve nxënësit kuptojnë ndjenjën e fuqisë së matematikës që e rrethon. Zgjidhja e problemeve është pjesë konsistence e secilës pjesë të fushës së Matematikës.

English Through Life

Jetën e përditshme, Jetën shkollore , Jetën personale dhe shoqërore, Botën rreth nesh , Botën e komunikimit.

3D MODELIM DHE 3D PRINTIM

Njihuni dhe edukoni studentët rreth komponentëve të një printeri 3D, si të përdorni një printer 3D, përgatitjen dhe krijimin e skedarëve për të printuar dhe dizajnimin e objekteve që do të printohen.

UI/UX

Njohjen e bazave të UI/UXCka është UI/UX dhe 3 pikat kryesore të saj.Mjetet standarde në industri dhe dorëzimet specifike të UI/UX.Prezantimin efektiv të UI/UX.Dizajnimi i webfaqeve.Parimet UI/UX.etj