admin-ajax (35)

Dreischritte.at

Skanim virtual 3D

Skanimi virtual 3D ofron një pamje gjithëpërfshirëse dhe të plotë të pronës suaj brenda.

Pamje 3D

Pavarësisht nëse keni një dyqan, një restorant ose një dhomë hoteli, klientët kanë një pamje të gjithë hapësirës dhe ndjenjën reale të hapësirës suaj.

CoreVR – Realiteti Virtual

CoreVR i transformon hapësirat tuaja ekzistuese 3D në përvoja të botës reale!

Etiketat në skanimet 3D

Etiketat janë një mënyrë e shkëlqyer për të shtuar detaje dhe kontekst shtesë në një dhomë.

Matjet e dhomës 3D

Me funksionin e ri të matjes, mund të matni çdo aspekt të hapësirës tuaj virtuale.

Dreischritte™ Point Cloud Pack

Paketa me tre hapa Point Cloud është një grup asetesh të shkarkueshme dhe të eksportueshme të krijuara nga të dhënat e skanimit 3D.